Verschijnselen

Het woord 'vergeten' wordt vaak genoemd als het gaat over de verschijnselen van dementie. Op deze pagina leest u over verschillende ervaringen met 'vergeten', zoals vergeten van gebeurtenissen, vergeten van data en vergeten waar men mee bezig was. Ook leest u hoe men daar mee omgaat.

"De tijd vliegt hè? Dat is voor mij niet meer vreemd"

Niet meer weten waar je bent, mensen niet meer herkennen of niet meer weten welke dag het is. Deze verschijnselen maken mensen met een vorm van dementie vaak mee. Op deze pagina leest u over ervaringen van mensen met deze verschijnselen, over wat het met hen doet en hoe ze ermee omgaan.

Niet op het juiste woord kunnen komen, niet kunnen zeggen wat men bedoelt, de verhaallijn kwijtraken, vergeten hoe een bed opgemaakt moet worden of grote moeite hebben om een opdracht in één keer uit te voeren. Op deze pagina leest u over de ervaringen van mensen met deze verschijnselen, hoe ze zich voelen en hoe ze ermee omgaan.

De termen die hiervoor worden gebruikt zijn:

Afasie: problemen met het vinden van de juiste woorden, iets niet kunnen uitleggen of iets niet kunnen begrijpen.

Apraxie: moeite met het uitvoeren van handelingen of niet meer weten hoe iets moet.

Naast de verschijnselen vergeetachtigheid, desoriëntatie en problemen met vertellen en handelingen, ervaren mensen ook andere symptomen. Dit zijn verschijnselen zoals hallucinaties, veranderingen in de persoonlijkheid, meer emoties en vermoeidheid. Maar ook worden klachten over pijn en problemen met teveel mensen in één ruimte genoemd.