Eerste tekenen en diagnose

Eerste tekenen en diagnose

Hoe komt dementie aan het licht?

Tijdens de interviews werden mensen gevraagd om hun verhaal te vertellen vanaf het moment dat ze merkten dat er iets aan de hand was. Dit was niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. De een kon zich het begin nog goed herinneren, terwijl dat voor anderen heel moeilijk was. Op deze pagina leest u welke veranderingen men merkte in hun dagelijkse leven, bijvoorbeeld tijdens hun werk of in de huishouding.

Er is wat aan de hand: het diagnosetraject

In Nederland gaan we eerst naar de huisarts als er iets aan de hand is met onze gezondheid. Het vaststellen of iemand dementie heeft is niet eenvoudig en wordt meestal niet door de huisarts gedaan. Als de huisarts na zorgvuldig onderzoek dementie vermoedt, stuurt hij een patiënt meestal door naar een gespecialiseerde instelling. Dit kan een geheugenpolikliniek, een afdeling neurologie van een (academisch) ziekenhuis, een afdeling ouderen van een Riagg- of GGZ-instelling of een psychiatrisch centrum zijn. Hier doen specialisten neurologisch en neuropsychologisch onderzoek en zo mogelijk de diagnose vaststellen [1]. Er kunnen verschillende onderzoeken worden gedaan, zoals een ruggenprik, een EEG, een MRI scan, een neuropsychologisch onderzoek of een bloedonderzoek. Deze onderzoeken worden uitgevoerd om de oorzaak van de klachten te vinden [2].

Voor de meeste mensen was het erg lastig om te vertellen hoe het proces tijdens de diagnose is gegaan. Voor velen was het te lang geleden om zich dat te herinneren. Toch bleek er een aantal onderwerpen te zijn die veel indruk hadden gemaakt, zoals het maken van de geheugentesten en hun eerste reactie op de diagnose. 

[1] http://www.alzheimer-nederland.nl/informatie/wat-is-dementie/diagnose.aspx
[2] http://www.alzheimercentrum.nl/patienten/de-screeningsdag/