De toekomst

Wat betekent de toekomst als je een vorm van dementie hebt? Uit de interviews blijkt dat dit een onderwerp is waar men niet graag over nadenkt of over praat. Dit heeft onder andere te maken met angst en onzekerheid over welke kant het uit zal gaan. Op deze pagina leest u hoe men zorgen heeft over het verloop van het eigen leven met dementie en de hoop dat de wetenschap snel een middel tegen dementie ontdekt.

De meeste mensen beseffen dat het steeds slechter met hen zal gaan en dat thuis blijven wonen steeds moeilijker zal worden. Op deze pagina leest u welke gedachten en gevoelens men heeft over thuis blijven wonen of verhuizen naar een verzorgingstehuis.

Op deze pagina leest u welke onderwerpen voor mensen belangrijk zijn als het gaat om de toekomst en hun partner. Men vertelt dat praten over de toekomst niet altijd gemakkelijk is. Daarnaast vertelt men over de angst om van een lust een last te worden en over de angst dat hun partner wegvalt.

De dood en de manier waarop men dood zal gaan zijn onderwerpen waar de meeste mensen met dementie over nadenken. Op deze pagina vertellen mensen welke gedachten ze hebben over het proces van doodgaan, hun wensen en hun angsten. Ook vertellen mensen hoe ze tegenover euthanasie staan.

"... maar om nu als een kasplantje op een stoel te zitten..."

"Volgens mij besef je dan niet meer dat je leeft en kun je net zo goed dood zijn"

Op deze pagina kunt u lezen dat men wel over erfelijkheid nadenkt, maar dit niet altijd deelt met hun naasten. Ook vertellen mensen waar ze over praten met hun kinderen en hoe ze denken over erfelijkheidsonderzoek.