Team

Dr. Manna Alma

Dr. Manna Alma is Bewegingswetenschapper en werkt bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG. Zij is op dit moment coördinator van PratenOverGezondheid. Voor PratenOverGezondheid heeft zij de module rondom ervaringen van mantelzorgers van mensen met dementie gemaakt. Daarnaast is zij betrokken geweest bij de ontwikkeling van de onderwijsmodule "Omgaan met mensen met dementie". Op dit moment is zij betrokken bij de projecten "Vroegsignalering van zeldzame ziekten", "MOCHA - ervaringen van kinderen en hun ouders met de eerstelijnszorg" en het project "Zwangerschap en geboorte - vrouwen aan het woord".

Griet-Anne Banga, MSc

Griet-Anne Banga is socioloog en werkt als onderzoeker parttime op het MOCHA project. Dit project heeft tot doel om tot een optimaal model voor de eerstelijnszorg voor kinderen in Europa te komen. Voor PratenOverGezondheid brengt zij de ervaringen van kinderen en hun ouders met de eerstelijnsgezondheidszorg in Nederland in kaart. Daarnaast is zij voor PratenOverGezondheid betrokken geweest bij de ontwikkeling van de module met ervaringen van mensen met dementie en de module met ervaringsn van mensen met diabetes type 2.

Dr. Geke Dijkstra

Dr. Geke Dijkstra is Gezondheidswetenschapper en is leidinggevende van de afdeling ToegepastGezondheidsOnderzoek (TGO) van het UMCG. Zij ondersteunt Manna Alma in haar coördinerende taken voor PratenOverGezondheid. Zij was als buddy betrokken bij de modules over dementie en bij de module over Diabetes.

Dr. Joyce Lamerichs

Dr. Joyce Lamerichs werkt als universitair docent bij de afdeling Taal & Communicatie van de Faculteit Letteren van de VU Amsterdam. Zij maakt gebruik van het perspectief van conversatie analyse en discursieve psychologie om de interactie tussen patiënten onderling en in gesprek met professionals te onderzoeken. Haar onderzoek richt zich onder andere op hoe patiënten praten over zaken die met ziekte en gezondheid te maken hebben, bijvoorbeeld in gesprek met een zorgverlener, maar ook met andere patiënten. Ze bestudeert hoe patiënten hun verhaal vertellen en welke rol taal daarin speelt en probeert aan te geven wat zorgverleners hiervan kunnen leren. Voor PratenOverGezondheid is zij betrokken geweest bij de ontwikkeling van de onderwijsmodule "Omgaan met mensen met dementie".

Dr. Sijrike van der Mei

Dr. Sijrike van der Mei is Gezondheidswetenschapper en werkt bij de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO) van het UMCG. Haar onderzoek richt zich op kwaliteit van leven en maatschappelijk participatie van chronisch zieken. Zij deed onderzoek bij kankerpatiënten, patiënten met chronische nierschade, visueel beperkten en case managers in de ouderenzorg.

Willeke Norder, MSc

Willeke Norder werkt als promovendus aan de module over ervaringen rondom zwangerschap en geboorte voor de websites van het ChildBirth Network en PratenOverGezondheid. Hiervoor is ze verbonden aan de afdeling Midwifery Science van het VUmc, de afdeling Huisartsengeneeskunde van het UMCG en de Academie Verloskunde Amsterdam/Groningen. Eerdere kwalitatieve onderzoekservaring deed ze op op het gebied van Global Health in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Haar specifieke interesses richten zich op medische antropologie, gender en seksualiteit, gezondheidszoekend gedrag, en niet-reguliere ("alternatieve") vormen van zorg.

Dr. Annemieke Visser

Dr. Annemieke Visser is Andragoog en werkt bij de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO) van het UMCG. Zij doet onderzoek in co-creatie met zorgprofessionals en patiënten en ontwikkelde onder meer een zelfmanagementprogramma voor mensen met een nierziekte (STERK-programma). Haar onderzoek richt zich op veranderingsprocessen in de zorg waarbij innovatieve methoden, waaronder patiëntenervaringen, worden ingezet.