Team

Manna Alma

Dr. Manna Alma is bewegingswetenschapper en werkt als senior onderzoeker bij de afdeling Toegepast Gezondheidsonderzoek van het UMCG. Ze houdt zich voornamelijk bezig met kwalitatieve onderzoeksmethoden, waaronder het inzetten van patiëntervaringen. Daarnaast geeft ze onderwijs over kwalitatief onderzoek en adviseert ze onderzoekers hierover. Vanaf het begin is ze betrokken bij PratenOverGezondheid; eerst als onderzoeker, later als coördinator van PratenOverGezondheid. Ze is betrokken geweest bij de modules rondom dementie, en zwangerschap en geboorte. Daarnaast is zij betrokken geweest bij de ontwikkeling van de onderwijsmodule "Omgaan met mensen met dementie". Op dit moment is zij betrokken bij de projecten rondom Post-Covid-syndroom, menstruatieverhalen en psychose. Manna is daarnaast Director of the Board van DIPEx International, waar zij het Nederlandse DIPEx team vertegenwoordigt. 

Joyce Lamerichs

Dr. Joyce Lamerichs werkt als senior onderzoeker bij het lectoraat GGZ & Samenleving van Hogeschool Windesheim. In haar werk combineert zij interactieonderzoek en participatieve onderzoeksmethoden. Op die manier verkent ze samen met de gespreksdeelnemers waar gesprekopeningen liggen in complexe gesprekken in de zorg. Aandachtspunten in haar onderzoek zijn de manier waarop ervaringskennis wordt ingezet in die gesprekken en de wijze waarop zorgprofessionals met ervaringskennis die kennisbron inzetten in de praktijk.

Voor PratenOverGezondheid is zij betrokken geweest bij de ontwikkeling van de onderwijsmodule "Omgaan met mensen met dementie". Samen met dr. Manna Alma heeft zij een boekhoofdstuk geschreven over de manier waarop de kennis die met de module is opgedaan, kan worden ingezet in het zorgonderwijs. Daarnaast is Joyce betrokken bij de PratenOverGezondheid module over mensen die psychoses hebben meegemaakt. Ze onderzoekt daarin ook de mogelijkheden van het werken met arts-based methoden in het onderzoek naar patiëntenverhalen en ervaringskennis.

Hester van de Bovenkamp

Prof. Dr. Hester van de Bovenkamp is hoogleraar Patiëntenwetenschappen aan Erasmus School of Health Policy & Management. Haar onderzoek richt zich op de ervaringen van patiënten, participatie en vertegenwoordiging van patiënten bij besluitvorming en hoe de manier waarop de zorg georganiseerd is van invloed is op de rol van patiënten en hoe zij zorg en ondersteuning ervaren. Verhalen van patiënten in verschillende vormen spelen in haar onderzoek een belangrijke rol. Ze beheert de collectie patientervaringsverhalen.nl en is betrokken bij de PratenOverGezondheid module over mensen die psychoses hebben meegemaakt. 

Lisa Zuidema

Lisa Zuidema is gezondheidswetenschapper en bio-ethicus. Ze werkt als junior onderzoeker bij de afdeling Gynaecologie in het Máxima MC (MMC) in Veldhoven. Voor PratenOverGezondheid werkt ze aan de module over ervaringen rondom menstruatie, een samenwerking van het MMC en het UMCG. In dit onderzoek worden de ervaringen van vrouwen rondom hun menstruatie en klachten verzamelt. We interviewen vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden uit heel Nederland.

Andrea Fokkens

Dr. Andrea Fokkens is gezondheidswetenschapper en werkt als senior onderzoeker bij Toegepast GezondheidsOnderzoek van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar onderzoek richt zich op onderzoek samen met de praktijk en in het bijzonder kwetsbare groepen. Zij werkt voornamelijk met kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals het verzamelen van patiëntervaringen en participatief actieonderzoek. Ze is als onderzoeker betrokken bij PratenOverGezondheid. Op dit moment is ze betrokken bij de modules rondom post-COVID en psychose.

Nienke Verheij

Drs. Nienke Verheij is bewegingswetenschapper en junior onderzoeker bij Toegepast GezondheidsOnderzoek van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze richt zich voornamelijk op patiëntervaringen en hun kwaliteit van leven. Ze is als coördinator en onderzoeker betrokken bij PratenOverGezondheid en betrokken bij de modules over Mantelzorg en werk en Post-COVID-syndroom.

Alina Rozeboom

Alina Rozeboom is onderzoeksmedewerker bij Toegepast GezondheidsOnderzoek. Ze richt zich op de logistieke aspecten van onderzoek en de vele hand en span diensten. Ook werkt ze mee aan kwalitatieve onderzoeken. Ze is als onderzoeksmedewerker betrokken bij de PratenOverGezondheid-module over Post-COVID-syndroom.

Marjolijn Heerings

Dr. Marjolijn Heerings is Universitair Docent bij de Erasmus School of Health Policy & Management. Haar onderzoek richt zich op kwaliteit van de langdurige zorg en hoe deze samen met cliënten, naasten en professionals te verbeteren. Hiervoor ontwikkelde zij de ‘Als je het ons vraagt’ methode. Ook werkt zij met creatieve methoden om ervaringen met zorg en ondersteuning te ontsluiten, zo ontwikkelde zij films op basis van etnografisch veldwerk samen met theater Babel Rotterdam. Die films worden binnen de ‘Als je het ons vraagt’ methode ingezet om in gesprek te komen over kwaliteit van zorg en een verbeteragenda op te stellen (zie:  https://www.eur.nl/eshpm/onderzoek/als-je-het-ons-vraagt).  Marjolijn is betrokken bij de PratenOverGezondheid module over mensen die psychoses hebben meegemaakt. Hierbij kijkt zij hoe het materiaal van de website ook ingezet kan worden om samen aan verbetering van zorg en ondersteuning te werken via de ‘Als je het ons vraagt’ methode. 

Lindy Beukema

Dr. Lindy Beukema is psycholoog en gezondheidswetenschapper en werkt als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Toegepast Gezondheidsonderzoek van het UMCG. Ze richt zich vooral op ervaringen van mensen rondom zorg en begeleiding voor zowel lichamelijke als psychische problemen. Ze is als onderzoeker betrokken geweest bij de module rondom post-COVID-syndroom.

Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren

Klik op "ik ga akkoord" om cookies toe te staan.