Nierziekte

Als de nieren beschadigd zijn worden de afvalstoffen niet meer goed uit het bloed gefilterd. Chronische nierschade kan door verschillende (nier)ziekten worden veroorzaakt zoals nierontsteking, diabetes (suikerziekte), hoge bloeddruk, erfelijke ziekten (bijvoorbeeld cystenieren) en aderverkalking. Soms is de oorzaak niet te vinden. Eerst merken mensen vaak niets van de nierziekte. Pas als de nierfunctie voor een groot deel is uitgevallen krijgen de meeste mensen klachten, zoals vermoeidheid, jeuk, misselijkheid, gebrek aan eetlust, vasthouden van vocht en hoge bloeddruk.

Via bloed- (creatinine, ureum) en urineonderzoek (creatinineklaring) wordt geschat hoe goed de nieren nog werken. Soms wordt een stukje nierweefsel onderzocht (nierbiopsie). Een nierfunctie lager dan 30% betekent ernstige nierschade. Nieren die chronisch slecht werken herstellen meestal niet meer.

Behandeling richt zich op het vertragen van achteruitgang van de nierfunctie. Eerst met medicijnen en minder zoutgebruik en bij verdere verslechtering ook met minder eiwit en, indien nodig het verminderen van kaliumrijke voedingsmiddelen.

Over het algemeen is het bij een nierfunctie lager dan 10% nodig de functie van de nieren te vervangen door bijvoorbeeld hemodialyse (bloedspoelen), peritoneale dialyse (buikspoeling) of niertransplantatie.

Voor deze pilot module hebben wij 9 mensen met een nierziekte en 2 partners geïnterviewd over hun ervaringen. De resultaten zijn samengevat in een aantal thema’s die een eerste indruk van de ervaringen van mensen met een nierziekte.

Kies uit één van de thema's of bekijk de biografieën.

De behandeling richt zich op het vertragen van achteruitgang van de nierfunctie. Hieronder leest u ervaringen met één onderdeel van de behandeling namelijk de voedingsvoorschriften.

Hier vertellen de geïnterviewden over de vorm van nierfunctievervangende behandeling die ze in de toekomst mogelijk gaan volgen.

De geinterviewden zijn gevraagd of ze adviezen en tips hebben voor anderen die geconfronteerd worden met een nierziekte. Hieronder kunt u deze adviezen en tips lezen.

Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren

Klik op "ik ga akkoord" om cookies toe te staan.