Privacyverklaring

Praten Over Gezondheid (POG) respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt u op de hoogte hoe POG omgaat met uw gegevens. Onze website is voorzien van herkenbare tekstuele en grafische kenmerken, waardoor u verzekerd kunt zijn van uw privacy. Let echter op voor misbruik of misleiding. Controleer het internetadres in uw internet browser bij het invullen van persoonsgegevens.

Welke gegevens kunnen worden vastgelegd?

Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens, die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit, email, telefoonnummer, etc. POG kan uw persoonsgegevens gebruiken om u in de toekomst te informeren over voor u relevante ontwikkelingen rond POG en verwante activiteiten.

Niet-persoonsgegevens
Dit zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten, die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. POG verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van POG gebruiken.

Privacy van minderjarigen
POG stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. Binnen de website van POG vallen ze ook onder het reguliere privacy beleid. We geven echter het advies aan de ouders en voogden om de internetactiviteiten van de kinderen te reguleren.

Koppelingen naar andere websites (die niet door POG beheerd worden).
De website van POG kan verwijzingen bevatten naar websites van derden. De privacyverklaring heeft geen betrekking op deze gerefereerde websites. POG zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijke privacy beleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden echter geen persoonsgegevens verstuurd naar andere websites.

Verstrekking van gegevens
POG zal onder geen enkel beding uw persoonsgegevens verstrekken (lees verkopen/verhuren/weggeven) aan derden.

Nieuwsbrief (aanmelden/afmelden)
U heeft de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Het aanmelden gebeurt via het opt-in principe, wat inhoudt dat POG u niet ongevraagd boodschappen zal verzenden, tenzij u vooraf toestemming geeft. Dit aanmelden gaat door middel van de diverse kanalen van POG (website, mail, etc.). Indien aanmelden geschiedt via de website wordt het dubbel opt-in principe gehanteerd. Dit houdt in dat als men zich via de website aanmeldt, u dan een verificatie mail krijgt, welke u moet bevestigen, pas daarna is men aangemeld op de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief kunt u opzeggen door de abonnementsinformatie te volgen die onderaan in de nieuwsberichten staan.

Veiligheid
POG zal alles in het werk stellen om de beveiliging van uw gegevens optimaal te garanderen. De toegang tot uw persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie.

Inhoud 
Alle inhoud op POG is objectief verkregen en wordt niet be├»nvloed door welke andere bron dan ook. Op de website wordt adverteren niet toegestaan en ook voorziet POG niet in haar inkomsten via advertentiegelden. 

Contact en advies
Voor informatie en advies kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Binnen een termijn van drie weken, zult u een reactie ontvangen.

De informatie aangeboden op de website van POG is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patient/site bezoeker
en zijn/haar dokter. De website toont ervaringen, dus geen medische adviezen. Voor inhoudelijke medische vragen dient u te allen tijde een arts te raadplegen. POG staat niet in voor de juistheid van de informatie of gegeven adviezen. POG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de gegeven informatie of adviezen.

Cookies

Een cookie is een data-bestand dat een website op de harde schijf van uw computer schrijft wanneer u deze websites bezoekt. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-identificatie code, die de website gebruikt om de pagina's die u bezoekt te traceren. POG gebruikt cookies uitsluitend voor het traceren van patronen van gebruikersverkeer van onze websites. Deze gegevens worden op anonieme basis gebruikt en worden niet aan persoonlijke gegevens van de gebruiker gekoppeld.

De meeste internet browsers accepteren het gebruik van cookies automatisch. U kunt uw browser instellingen echter aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt voordat u een cookie accepteert, of u kunt alle cookies weigeren.

Wijzigingen
POG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.