Toekomst

Hier vertellen de geïnterviewden over de vorm van nierfunctievervangende behandeling die ze in de toekomst mogelijk gaan volgen.

De geinterviewden vertellen over de toekomst als het nodig zal zijn de functie van de nieren vervangen. Ze vertellen welke mogelijkheden er voor hun zijn zoals hemodialyse (bloedspoelen), peritoneale dialyse (buikspoeling) of niertransplantatie. Ook wordt gesproken over keuzes die ze maken.