Nierfunctievervangende behandeling

De geinterviewden vertellen over de toekomst als het nodig zal zijn de functie van de nieren vervangen. Ze vertellen welke mogelijkheden er voor hun zijn zoals hemodialyse (bloedspoelen), peritoneale dialyse (buikspoeling) of niertransplantatie. Ook wordt gesproken over keuzes die ze maken.

Nierfunctievervangende behandeling
Geïnterviewden vertellen over de vorm van nierfunctievervangende behandeling die ze in de toekomst mogelijk gaan volgen. Ook vertellen ze hoe ze tot de keuze voor deze vorm zijn gekomen. Een aantal geïnterviewden krijgt van de nefroloog het advies een levende donatie transplantatie te kiezen. Voor anderen is de keuze beperkter en is alleen hemodialyse (bloedspoeling) en peritoneale dialyse (buikspoeling) mogelijk of slechts één bepaalde vorm van dialyse. Dit heeft te maken met wat er medisch gezien mogelijk is. Bij Dirk is bijvoorbeeld alleen hemodialyse mogelijk, dat is nu al zeker. De geïnterviewden die wel kunnen kiezen hebben echter nog geen zekerheid of ze de gekozen nierfunctievervangende behandeling in de toekomst ook echt krijgen. Dit is bij levende donatie transplantatie bijvoorbeeld afhankelijk van de medische keuring van de donor en of de weefsels van de donor en ontvanger wel bij elkaar passen. Zo hopen Rienk en Brenda op een levende donatie transplantatie, maar houden ze de optie van dialyse in hun achterhoofd.