Eerste signalen, verschijnselen en verloop

De eerste signalen van de nierziekte worden door de geïnterviewden vaak pas opgemerkt als de werking van de nieren al ernstig is aangetast. Sommigen ervaren moeheid en misselijkheid als eerste signaal. Anderen vertellen dat ze helemaal geen signalen hebben gehad en dat de nierziekte bij toeval is ontdekt tijdens een bezoek aan een arts of door medisch onderzoek voor een hele andere reden.

De verschijnselen of symptomen van een nierziekte worden door mensen verschillend ervaren: van je fit voelen en alles kunnen doen tot je in en in moe voelen.

Hieronder leest u ervaringen hoe verschillend de verslechtering van de nierfunctie kan verlopen.