Verloop van de nierfunctie

Hieronder leest u ervaringen hoe verschillend de verslechtering van de nierfunctie kan verlopen.

Verloop van de nierfunctie
Hoe de nierziekte verloopt verschilt van persoon tot persoon. Sommigen vertellen dat de verslechterde nierfunctie, die jarenlang stabiel bleef, tot hun grote schrik toch ineens achteruit ging. Twee geïnterviewden vertellen over het moment dat de nierfunctie zo slecht was dat de voorbereidingen voor dialyse moesten worden gestart. En dat de nierfunctie zich daarna toch weer herstelde en de dialyse nog even kon worden uitgesteld. Marcha vertelt over haar tijdelijke dialyse en hoe daardoor de nierfunctie weer zover herstelde dat de dialyse voorlopig gestopt kon worden. Bij Derk is dankzij medicatie de nierfunctie weer een stuk verbeterd. Uit deze ervaringen blijkt hoe verschillend het traject van een nierziekte kan verlopen.