Eerste signalen

De eerste signalen van de nierziekte worden door de geïnterviewden vaak pas opgemerkt als de werking van de nieren al ernstig is aangetast. Sommigen ervaren moeheid en misselijkheid als eerste signaal. Anderen vertellen dat ze helemaal geen signalen hebben gehad en dat de nierziekte bij toeval is ontdekt tijdens een bezoek aan een arts of door medisch onderzoek voor een hele andere reden.

Moeheid

Eén van de eerste signalen die wordt genoemd is moeheid. De geïnterviewden vertellen dat het om een abnormale moeheid gaat. Het is een intense moeheid die voortdurend aanwezig is, zo vertelt Dirk. Doordat moeheid allerlei oorzaken kan hebben wordt niet direct aan een nierziekte gedacht. Mies vertelt dat ze dacht dat de drukte op haar werk haar zo moe maakte.

Misselijkheid

Alie en Dorien vertellen dat ze vaak misselijk zijn geweest en dat dit achteraf gezien met de nierziekte te maken had.

Ontbreken van signalen

Sommige geïnterviewden hadden geen signalen die er op wezen dat er iets mis was met de nieren. Bij Brenda bijvoorbeeld ontdekte de radioloog bij toeval dat zij cystenieren had op een moment dat de nierfunctie nog goed was.