Mevrouw Grootkop-Fremeijer hoopt dat haar kinderen door de wetenschap veel bespaard kan worden

dinsdag, 13 december, 2011

En denkt u daar wel eens meer, verder over na, over die erfelijkheid?

Ja, ik heb er wel eens over nagedacht, want dan denk ik bij mezelf, dat zal toch niet verder gaan bij de kinderen, hè? Dat, daar hebben we nog niet iets van gemerkt, hoor. Maar ja, dat weet je dan niet of dat zou kunnen gaan gebeuren. Maar ja, daar ga [-], de tijden zijn natuurlijk ook heel erg veranderd, hè, dat kun je niet meer vergelijken met die periode.

Nee. En spreekt u daar wel over met uw kinderen of met uw partner?

[-] Ja, eigenlijk niet zoveel, ja, onze, onze dochter [naam], dat zou ik dan, nou nee, dat geloof ik niet, nee, nee, niet dat het daar terecht komt bij een van de kinderen. Maar ja, ik kan het niet bevestigen [lacht].

Nee. En hoe ziet u dat, de toekomst?

Nou, ik, ik heb, stel dat, dan heb ik wel het gevoel van, ze komen beter weg dan ik en dan mijn vader als de, ja, de wetenschap is zo ver, veel verder gegaan, hè, het zal daar ook diep op in gaan, neem ik aan. Dat ze, dat ik me daar dan niet zo'n, nee, ik heb daar niet zo'n vrees voor, dat daar erge dingen voor gebeuren, door gebeuren. Nee.