Advies

Op deze pagina leest u welk adviezen de geïnterviewden aan lotgenoten, mantelzorgers en de maatschappij geven. Belangrijke onderwerpen die worden genoemd zijn doorgaan met leven, voorkom eenzaamheid, onderneem actie bij signalen en men vraagt aandacht voor duidelijkheid over het ontzeggen of behouden van het rijbewijs. Veel mensen gaven aan dat het moeilijk is om advies te geven omdat ieder mens verschillend is en anders met de ziekte omgaat.