Mels is op Jeu de Boules gegaan om eenzaamheid te voorkomen

woensdag, 23 november, 2011

Hè, dus ik ben bijvoorbeeld ook bij de jeu de boules club gegaan en dat heb ik bewust gedaan om, om contact te hebben met de mensen dus, dus bezig zijn, en hè, en contact met die, met die mensen en dat je niet alleen komt te staan hè. Want ik moet niet hier alleen in die kamer gaan zitten en, en want dan komt er niks van terecht. En, hè.

En wat zou u helpen hoe mensen op u kunnen reageren?

Om deel te nemen aan de activiteit waar ze mee bezig zijn [-].

Samen met u?

Samen met mij. Dus ik, ik zie. Neem bijvoorbeeld de Jeu de Boules, dus met de Jeu de Boules dat, dat, dat is een groepje van vier of een groepje van zes hè. Maar dan, dan voel ik gewoon, oh hij kijkt het liefste bij hem en, en, en deze gaat het liefste bij die.

Ja. Als u die mensen nou een advies zou kunnen geven hoe zij wel met u contact kunnen maken, wat zou dat advies dan zijn?

Nou, ja ik weet niet of ze dat, nee het moet vooral van mezelf af komen. Ik moet er gewoon inspringen. Hè, en, en dan proeven ze het ook hè, doordat ik vooral meedoe.

Actief blijven, erbij zijn. En, en dat heeft het meeste effect. Ik denk ja, je, je kunt ze aanspreken, maar ik, ik weet niet of het inderdaad grip heeft. [-] Maar dat, ja, dus die, die terughoudendheid en dergelijke, ja het, ik noem het toch alle mankementen die, die er zijn, die toch met, met mijn ziekte te maken heeft.