Steun en dagopvang

In dit thema vertellen mensen over het belang van steun en hulp uit hun omgeving. Leven met dementie kan niet zonder die steun. Vooral naasten zijn een grote steun en toeverlaat, waardoor mensen het leven in de nieuwe situatie aan kunnen. Steun is van groot belang, maar kan ook een keerzijde hebben. Mensen ervaren bijvoorbeeld heftige gevoelens over de verwachting om steeds afhankelijker worden in de toekomst. En degenen die steun bieden leggen soms ook beperkingen op.

De meeste geïnterviewden gaan één of meer dagen per week naar een vorm van dagbesteding. De meesten noemen dit dagopvang, anderen noemen het de ontmoeting, soos, memorygroep, kopgroep of zorgboerderij. In dit thema kunt u lezen hoe zij de stap naar dagopvang hebben ervaren. Men is er vaak positief over. Sommige geïnterviewden benoemen ook negatieve ervaringen met dagopvang.