Rien ervaart soms te veel hulp van zijn vrouw

donderdag, 16 februari, 2012

Zij is natuurlijk helemaal zorgzaam. Dat moet u ook gemerkt nebben. Dat ze dus eigenlijk af en toe nog niet de gelegenheid geeft dat ik antwoord, want dan zit ze [lacht] maar ja, bijzonder [-] is [-] zeggen ze wel eens dus ja dat. Ja, zoals, zoals ik nu, want ik kan niet anders. Kijk op een gegeven moment worden we allemaal afhankelijk, toch, en ik kan dus niet anders. Ik kan wel zeggen van bemoei je eigen er niet mee, maar het is alleen maar zorgzaam bedoeld. En dat moet ik dan, dat realiseer ik mezelf ook wel, alleen, ja dat beknelt mij wel eens. Dat ik denk van laat me nou eens even, geef me nou, al val ik nou een keer om, maar dan weet ik ook, in het vervolg van, dat kan ik niet meer. Kijk, ik krijg ook niet de gelegenheid om om te vallen. Dat bedoel ik. En, ja [-].