Mevrouw Houtman vindt de dagopvang soms te betuttelend, maar weet ook dat het nodig is

dinsdag, 25 oktober, 2011

Ik ga naar de [de dagopvang], waar je ook in de gaten gehouden wordt, zeg maar. Nou mag ik daar vrij rondlopen [lacht] ook buiten, omdat ik nog wel aardig goed de weg weet in [plaats]. Dus dat scheelt weer, dus ik hoef niet aan het lijntje. Maar ja, het is, soms vind ik het wel betutteld allemaal.

Hoe bedoelt u dat?

Dat ik dan teveel aan banden wordt gelegd van doe dat maar niet of, ja. Zou je dat niet anders doen of dat soort dingen. Ja. Maar ik weet aan de andere kant ook dat het niet anders kan, want er zijn plekken waar ik verdwaald ben en dat het vrij lastig was om dat weer terug te vinden. Ja.

Hoe kan men dat dan anders ?

Dat kan, dat kunnen ze niet anders doen, nee.

Dus dat betekent voor u, dat u dat moet accepteren.

Ja. Dat is een beperking, die mij opgelegd wordt, ja. En natuurlijk ik kan er zelf op uit gaan, maar dan zijn de gevolgen misschien niet te overzien. Dus dat is gewoon niet handig.