Gerard vond zijn vorige dagopvang niet bij hem passen

donderdag, 26 januari, 2012

Nee. En hoe bevalt die zorgboerderij?

Nou, die bevalt goed. Ja, ik vind het voordeel ervan, vind ik dat mensen heel gemoedelijk naar elkaar toe zijn. Ook qua verpleging, ja, verpleging vind ik zo'n raar woord. Begeleiding, noem het dan maar zo. Heel gemoedelijk naar elkaar toe zijn en ook dat ze echt aandacht hebben vanuit de begeleiding naar de mensen toe. En nou, je bent vrij. Ik bedoel, je kan de straat over naar die, er staan wat dieren en zo, kun je zo naartoe. Het is, je bent vrij. Waar ik eerst gezeten heb, ik hoef verder geen namen te noemen, maar het was, daar kon ik, dat was in een gebouw eigenlijk, zeg maar. We gingen veel wandelen, iedere morgen werd er gewandeld. Stond er een planning opgemaakt van wie, die gaat dit doen, die gaat dat doen. Ja en de deuren waren allemaal op slot. Nou, er waren een paar andere personen bij, dat moet ik toegeven, daar was dat ook voor nodig. En als dat niet op slot was, dan konden ze er iedere keer achteraan gaan rennen. Dus wat dat betreft is het wel begrijpelijk. Maar daardoor creëer je toch een sfeer die je minder aanstaat. Ik denk voor mij gewoon, voor andere mensen zal het goed zijn, ja, voor mij past het dan net niet. En ja, qua persoonlijk vlak vond ik de begeleiding daar minder.

Hoe bedoelt u?

Minder, ja die mensen waren meer met elkaar zelf bezig, die begeleiding, dikwijls. Binnen de groep zit je aan tafel met alle dementerende mensen en daar zitten dan bijvoorbeeld twee begeleiders bij, zitten af en toe met ons te praten. Maar zitten heel dikwijls in verhouding ook met elkaar te praten over dingen, wat ze gaan doen of wat ze willen doen, morgen is dit en weet ik veel wat. Als ik bij mezelf denk, ja, dat kun je wel een keer doen, maar in verhouding is het veel te veel. Ik weet niet of dat standaard bij zo'n instantie zit, maar ik vond het toch wel tegenvallen. Heb ik ook een keer gezegd. Maar verder, ik denk bepaalde dingen, dat dat toch op zo'n plek andere mensen zitten, dat dat meer met de eigen dementie te maken heeft en mensen die al heel langzaam en heel, ja, weg aan het kwijnen zijn, zeg maar.
In plaats van dat je op een zorgboerderij zit, want daar doen mensen nog iets.

Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren

Klik op "ik ga akkoord" om cookies toe te staan.