Problemen met vertellen en handelingen

Niet op het juiste woord kunnen komen, niet kunnen zeggen wat men bedoelt, de verhaallijn kwijtraken, vergeten hoe een bed opgemaakt moet worden of grote moeite hebben om een opdracht in één keer uit te voeren. Op deze pagina leest u over de ervaringen van mensen met deze verschijnselen, hoe ze zich voelen en hoe ze ermee omgaan.

De termen die hiervoor worden gebruikt zijn:

Afasie: problemen met het vinden van de juiste woorden, iets niet kunnen uitleggen of iets niet kunnen begrijpen.

Apraxie: moeite met het uitvoeren van handelingen of niet meer weten hoe iets moet.

Problemen met woorden en verhaallijnen

Mensen ervaren problemen in hun 'spraak - woordgebruik - taal'. Niet op het juiste woord kunnen komen, niet kunnen zeggen wat men bedoeld, woorden niet kunnen onthouden of de verhaallijn kwijtraken zijn verschijnselen die door de meeste mensen worden genoemd. De omschrijvingen voor zo'n moment zijn 'een hapering', 'blijven hangen', 'daar begin ik weer te ouwehoeren' of 'geen mogelijkheid om iets anders te bedenken'. Iemand voelt zich op zulke momenten gefrustreerd, omdat hij of zij niet meer kan vertellen wat men wilde zeggen, maar ook omdat men zich niet meer kan uiten. En daarbij merkt men dat men verward overkomt tegenover anderen. Hierdoor wordt men onzeker met als gevolg dat men zich terugtrekt en minder actief meedoet in gesprekken. Op die momenten proberen sommigen goed na te denken voordat ze iets zeggen. Anderen proberen om een onderwerp heen te praten. Ook brengt een aantal het probleem aan de orde, zoals de heer Edelman, die tijdens het interview vraagt: "snap je een beetje wat ik al die rare dingen zeg?". Mensen die nog wel kunnen verwoorden wat ze willen, geven aan dat het wel in een langzamer tempo en met kortere zinnen gaat.

Vergeten hoe iets ‘simpels’ moet

Sommige mensen ondervinden ook problemen bij hun alledaagse activiteiten. Sommigen merken dat ze een handeling niet meer in één keer kunnen volbrengen, omdat ze snel worden afgeleid. Men probeert goed geconcentreerd te blijven en te zorgen dat men het goed doet. Sommigen benoemen de handelingen daardoor soms als 'opdrachten'. Mensen krijgen vaak ook problemen met aankleden, het bed opmaken of de was opruimen. Een aantal mensen kan niet meer schrijven omdat ze last hebben van trillende handen. Deze momenten zijn erg confronterend en veroorzaken veel verdriet.