Hallucinaties en andere verschijnselen

Naast de verschijnselen vergeetachtigheid, desoriëntatie en problemen met vertellen en handelingen, ervaren mensen ook andere symptomen. Dit zijn verschijnselen zoals hallucinaties, veranderingen in de persoonlijkheid, meer emoties en vermoeidheid. Maar ook worden klachten over pijn en problemen met teveel mensen in één ruimte genoemd.

Hallucinaties

Sommige mensen hebben last van hallucinaties, dingen zien, horen of voelen die er niet zijn. De meesten hebben hier vooral 's nachts last van. De één ervaart dit als een enge nachtmerrie en de ander ervaart het soms als een droom met 'echte' pijn. Het zijn vreemde situaties en vaak begrijpt men niet wat er aan de hand is en hoe dit kan gebeuren. Zo vertelt Ida over een voorbeeld dat ze niet uit bed kon komen omdat ze dacht dat er een kast voor het bed stond. Rie denkt soms dat ze iemand in de huiskamer ziet staan.

Veranderingen in de persoonlijkheid

Een aantal mensen vertelt dat hun persoonlijkheid verandert. Vooral de omgeving merkt dat men agressiever en kribbiger reageert. En hoewel de omgeving hiermee geconfronteerd wordt, heeft men er zelf weinig last van. De vrouw van Gerard heeft hem verteld dat zijn persoonlijkheid is veranderd, maar hij merkt het zelf amper. Hij vindt wel dat hij sneller geïrriteerd raakt dan normaal. Nelly merkt wel dat ze 'kattiger' reageert. Ze gaat niet meer overal mee akkoord, terwijl ze vroeger niets te gek vond. Ze vindt dit een negatieve verandering.

Meer emoties

Ook zijn er mensen die emotionele veranderingen ervaren. Sommigen voelen zich vaak geëmotioneerd als ze over familie praten. Anderen worden geraakt als er onverwachte dingen gebeuren. Ze voelen de tranen komen en ieder probeert zich in te houden. Maar dat lukt niet iedereen.

Pijn en vermoeidheid in het hoofd

Sommige mensen ervaren klachten in hun hoofd. Een aantal mensen heeft last van vermoeidheid. Vooral als ze intensief bezig zijn geweest, bijvoorbeeld met visite of na het autorijden. Ze hebben het gevoel dat hun hersenen hierdoor sneller vermoeid raken. Anderen hebben last van hoofdpijn of voelen zich licht in het hoofd. De meeste mensen lossen dit op door rust te nemen (zie ook: invloed op dagelijks leven). Ook zijn er mensen die last van evenwichtsstoornissen hebben, terwijl anderen dat verklaren als ouderdomsverschijnsel.

Klachten bij vasculaire dementie

Rien heeft vasculaire dementie en omschrijft klachten die niet door anderen worden genoemd. Hij omschrijft vasculaire dementie als leven met een ziekte met pieken en dalen. Tijdens de pieken voelt hij zich goed, maar tijdens de dalen loopt hij tegen verschillende problemen aan. Hij heeft dan moeite om zijn woorden te vinden, hij heeft pijn alsof ze met een dolk door zijn schedel steken en heeft verschijnselen van een epileptische aanval, hij roept om zijn zus en is dan niet aanspreekbaar.

Teveel prikkels

Soms voelen mensen zich overmand door allerlei prikkels. Sommige mensen ervaren problemen in het volgen van gesprekken als de groep te groot is of als er een andere geluidsbron in een ruimte is. Het kost hen grote moeite om de ander te verstaan en te begrijpen. De heer Slofstra heeft moeite om gesprekken te volgen. Soms worden mensen bedwelmd door emoties, anderen hebben last van 'drukte' in hun hoofd.

Op die momenten is er soms de behoefte om even op jezelf te zijn en te ontsnappen aan de prikkels. De één gaat een stuk fietsen, en de ander trekt zich terug op de (hobby)kamer of luistert naar muziek. Als mevrouw de Does zich niet goed voelt, wil ze alleen gelaten worden en neemt ze vaak haar 'overlevingspil', een paracetamol.