De heer Klaassen stelt vragen bij zijn bestaan

maandag, 21 mei, 2012

Het is net alsof ik de behoefte heb om over dat soort dingen te horen en na te denken en [-][-]. Dat had ik vroeger veel minder.

En wat bedoelt u met dat soort dingen?

Dat soort dingen, daar bedoel ik mee, dat je bezig bent met je bestaan en hoe dat vorm krijgt en, wat je aan de hogere machten moet toedelen enzovoort. Nou, ik weet niet of ik het [-]. Ja. En dat, dat merk ik, daar heb ik veel meer behoefte aan dan voorheen. Ik kan niet aangeven, wat het mij zou doen, als ik dat niet zou hebben. Dat weet ik niet. [meneer wordt emotioneel]. Kijk en als personeelschef kom je met een hele hoop problematiek, zeker als je, als je een bedrijf hebt van zo'n zeshonderdvijftig man, dan kom je met een hele hoop problematiek, krijg je te maken. En dat heb ik altijd goed kunnen handelen, mensen kunnen de weg wijzen, mensen kunnen, kunnen troosten als dat nodig was en zo. En nu merk ik, dat ik zelf aan de beurt ben. En dat, daar heb ik moeite mee. Ja. Ja. Denk ook vaak aan dood gaan en ernstig ziek worden en dat soort dingen. Ja.