De heer Klaassen hoorde zijn vrouw wel, maar haar boodschap drong niet tot hem door

maandag, 21 mei, 2012

Ja, ik merkte dat, als mijn vrouw iets zei, dan hoorde ik dat wel, maar dat drong niet tot mij door. En dan zei ik, wat zei jij nou eigenlijk, hè? Ja, je moet dit halen en dat halen, zegt ze. Was ik onmiddellijk weer vergeten. Dus dat moest ik opschrijven, wat ik moest doen, wat mijn taak en doel was, anders wist ik het niet.