Rien vindt dat de kerk gefaald heeft

donderdag, 16 februari, 2012

Want ook dat heeft dat Roomse gebracht hè. [lacht]

Hoe bedoelt u?

Wij zijn dus toch door de jaren heen, zijn we wel zo belazerd door die kerk. Hè, met al zijn geledingen, en als het verhaal fout ging, dat ze maar zoveel mogelijk in de kerk kwamen, en dergelijke, terwijl de essentie is liefde brengen. Dat moet het zijn. en ze hebben nooit anders gevraagd als liefde geven. En dat vind ik gewoon fout, die kerk. En vooral vanuit Rome, hè als ik dan zeg van met al het, al het geld uit de VS, en daar zit een dot geld hoor, daar kunnen de kunstschatten van Rome nog niet van gekocht worden. Dan, als Rome wil, kunnen ze meteen de armoede uit de wereld uit.

Wat betekent de kerk nu voor u?

Ja, we zitten natuurlijk nu allemaal niet op het goede spoor hè. Want wat speelt de kerk, seksueel misbruik. In al zijn geledingen, en wat ik, wat ik dan, het werd dus allemaal maar onder de stulp gedouwd, het was maar, dat, als instituut heeft ze natuurlijk geweldig gefaald hè. Want als ik dan zo'n Simonis, ja nee dan zal ik maar één van de namen noemen, en die zit daar voor de televisie, wir haben das nicht gewusst, en één van die lummels die heeft hier altijd de hand boven de kop gehouden. Die, dan denk ik van, hoe durf je. Hè, als kerkleider, als kardinaal van [-].

Ja.

Hè, een leugentje om bestwil mag zeggen wij altijd. Maar zoiets dat had nooit gemogen. Ook die paus, want onze paus die had het dus in zijn vorige functie had hij honderdvijfentwintig miljoen, euro, om de proceskosten van al die schandalen weg te moffelen. En die zegt ook wij hebben dat niet geweten. Nee, die leugenachtige, daar worden wij nu teveel mee geconfronteerd, en het is bijna niet anders. Dus, we moeten eigenlijk, nou alles wat we zeggen moeten we dus zo niet doen. Moeten we, misschien hopen dat over tien jaar anders is, en dat we dan een objectiever beeld kunnen krijgen.

Door deze gedachten die u heeft, wat betekent het geloof dan nu voor u?

Geloven, dat moet ik naar toe, naar mijn vrouw, naar iedereen, ik als mens. En dan dat instituut katholieke kerk of zo zetten we even op een zijspoor. Gewoon, je mag toch van mensen houden, je mag toch gewoon ook dat uitdragen. Nou zit ik dus in een positie dat je dat steeds minder kan, maar dat kleine beetje wat we nog kunnen, laat dat niet na, doe het.