Nelly maakt zich grote zorgen over de toekomst, omdat haar partner ook dementie heeft

maandag, 26 maart, 2012

Dat begint. Dat begint. Je moet, het is ook heel moeilijk om te aanvaarden. Het is ook heel moeilijk, omdat we er alle twee mee bezig zijn, daarom is dat nog moeilijker. Dat is heel moeilijk hoor. Je hebt er geen erg in hoe moeilijk dat is. Als je met z'n tweeën begint te vergeten. Dat is echt moeilijk.

Kunt u dat voor me uitleggen?

Nee dat kan ik niet uitleggen, maar het is heel moeilijk. Want, je hebt al moeite met je eigen, en dan, en dan, je partner die heb je ook nog eens. Dat is, dat is on, ja, daar heb ik veel nachten van wakker gelegen.

Waar dacht u dan aan?

Hoe moet dat nou. Want, ik, bij sommigen, als de man nog goed is, die kan de vrouw nog heel lang op het rechte pad mee houden, dat het goed gaat, maar wat moet dat met ons worden. Met tweetjes, dat werkt niet. Daar moet ik niet teveel aan denken. Dan ligt het wel anders hè, als de ene weg gaat lopen, dan gaat de ander hem niet zoeken, ik heb ooit een overbuurvrouw gehad, en die ging altijd waar ze vroeger gewoond had, als, als die dochter maar eventjes naar de WC was, nou dan was ze, liep ze daar op de grote weg. Ik heb ze dikwijls genoeg naar huis gebracht, en mijn andere buurvrouw die langs mij gewoond heeft die heeft in een bejaardenhuis gezeten in het begin, oh die heb ik toch dikwijls naar het bejaardenhuis gebracht. Maar wie moet dat, waar moeten wij dan naar toe, met tweeën, dat gaat toch niet.

En hoe denken jullie daar nu over na?

Tja, daar kun je niet over denken, want je weet niet hoe het komt, je weet niet hoe het werkt, maar je denkt er wel over na, dat is niet niks, en hoe, hoe snel gaat het, want ik heb al wat, ik begin weer met mijn memory groep, daar heb ik er gezien die in heel korte tijd, heel ergteruguit gaan, en niet in, niet in een week, maar op een half jaar, dat je in jezelf denkt gods jonge toch, dus, dat zit wel in mijn, ja, daar, daar kan ik wel echt om prakkiseren. Hoe moet dat met ons met tweetjes. Want de ene kan de andere lang helpen hè, maar als het niet meer gaat, dan, als je het alle twee hard gaat, als het bij de één harder gaat als bij de ander, dan kun je nog wel een tijd opvangen, maar wat wordt het dan?