Je gaat naar de ‘ontmoeting’ om elkaar op te peppen volgens de heer Janssen

dinsdag, 22 mei, 2012

Ja. Het is geen dagopvang, het is dus twee dagen in de week, nou dat is dus van tienen tot drieën is er dus een ontmoeting. En ik zeg dus zelf steeds van we gaan er naar toe, om elkaar op te peppen.

En mekaar dat is met andere patiënten of is dat ook met de partners erbij.

Nee de partner die komt alleen maar één keer in de maand. Wel een begeleidster van de zorg. Van [de zorginstelling], en die leggen daar hun vragen neer, onder andere bijvoorbeeld van het eigen bijdrage toe zet, dat regelt [naam] ook dus, heel duidelijk weten hoe of wat. Maar de andere dingen dat is gewoon dus met zijn allen bij elkaar uitwisselen, vertellen van wat heb jij dus meegemaakt, wat is, zijn bij jou de verschijnselen van het dement raken, en dat. En dus bijvoorbeeld spellen doen, geheugen spellen doen, heel belangrijk. Of met zijn allen even gaan sjoelen. Ja.