Mevrouw Grootkop-Fremeijer krijgt een goed gevoel op de dagopvang

dinsdag, 13 december, 2011

Ja, je komt binnen en [-] ja, we krijgen allemaal ons plekje en ja, en dan zie je weer dat ze lopen te rennen en dan ren ik maar weer even mee. [lacht] Ja, er zijn natuurlijk ook een aantal mensen, die ja, die echt oud zijn, hè? En ik ben ook niet jong, maar ik ben wat vitaler nog. En veel mensen, die er zitten, die hebben dat natuurlijk niet meer. Dus, en die dames, die, Jezus, die moeten ook allemaal rennen en vliegen en dat ja, dan heb ik daar een gevoel bij van, oh nou, ga jij maar eens even aan de gang hoor. Je, [lacht] ik vind dat wel prettig om daar eventjes mee te helpen.