Het stimuleert mevrouw van der Linden dat ze op de dagopvang nog één van de besten is

donderdag, 5 april, 2012

Dan is zo'n [dagopvang], is dan ook, ja dat is dan ook echt wel helemaal iets voor mij, want daar ga ik huppelend naar toe omdat ik zelf wel zie en ervaar dat ik daar nog bovenaan zit hè, en dat streelt m'n ijdelheid.

Hoe ervaart u dat?

Nou, door wat die mensen vertellen. We zitten natuurlijk altijd in een kring te praten met elkaar en dan, ja zoals mensen praten of reageren. Nou daar kun je toch wel een zekere mate van hoever ze vergeetachtig worden, kun je daar wel heel goed in peilen. En ja dan met mensen die zover zijn als ik, voel ik me dan, van nou hè, ik zit hier wel maar ik zit hier nog lang niet onderaan het laddertje [lacht] en dat stimuleert.