Mels merkt dat anderen zich terugtrekken van hem

woensdag, 23 november, 2011

Ja, je ziet de reacties en wat ik zie, dat is dat de mensen wat minder zich bij mij aansluiten. Ik zie dus, als we, er is wat te doen, een uitvoering of wat ook, dan zie je dus dat de mensen, een aantal mensen minder gemakkelijk bij mij gaan zitten. Ze ontwijken mij. [-] Dat zie ik regelmatig. Het is zelfs, als ik op het koor ben en op het koor dan heb je de bassen. Je hebt de tenor en noem maar op. Maar dan wanneer een groep zich aan het vormen is om te gaan repeteren of wat ook, maar dan zie je toch van, er zijn altijd een aantal mensen die gaan zich niet makkelijk, sluiten zich niet zo gemakkelijk bij jou aan. Hè, het gesprek van mij loopt niet zo goed hè. En je ziet dan ook dat de mensen enigszins teruggetrokken zijn. En waarschijnlijk toch het teruggetrokken zijn om reden van, dat ze toch weten en misschien mogelijk doordat ik openlijk gesprekken heb gehad dat ze weten: oh Mels die is ziek en praat niet zo gemakkelijk. En dus die mensen sluiten minder makkelijk bij mij aan. Ik ben in het verleden heel veel het middelpunt geweest van, want ik ben voorzitter, ik ben leider, ik ben hè, wat heb ik niet gedaan hè, heb ik allemaal gedaan. Dus je was het middelpunt van ja weet ik hoeveel. Ik ging zomaar voor een groep van tweehonderd mensen staan. En dan ging ik mijn verhaal doen. En dan voel je veel te veel van dat de mensen teruggetrokken zijn ten opzichte van jou.