Emmy hoopt dat het draaglijk blijft voor haar partner

donderdag, 1 december, 2011

Eh dat is dan, dat is dan Marjan en mij, mijn toekomst, met z'n tweeën en[-] ja, ik, ik heb zelf dementerende mensen gekend, die waren zo ontzettend dementerend. [pff] Nou, ik, op een gegeven moment dan, daar praten Marjan en ik ook wel over, ja, ik kan me voorstellen dat je het besluit maakt dat je niet verder wil. Oké. [-] Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik hoop hier nog godsnaamheden, dat ik, dat ik, ja, wel zo, zo veel besef blijf hebben, dat het een beetje dragelijk is voor anderen ook. Hè, voor met name Marjan, want dat is mijn partner. En dan denk ik van nou, dat is, dat is, dat is afschuwelijk als je dan z- , ja, als ik dan zo, zo helemaal niks meer[-] meer kan. Dat, dat, dat, en dat kan ik me echt niet voorstellen, dat ik zover kom. Maar ja, ik, ik, ik weet ook niet hoe andere mensen dat hebben.

Nou, u noemde net heel mooi ik hoop dat het dan nog dragelijk blijft voorof voor de anderen.

Ja, dat is belangrijk. Ja.

Want hoe ziet het eruit, hoe denkt u dat het eruit ziet, als het niet meer dragelijk is?

Ja, nou ja, dan sla ik ze bijna in het rond en en ik verdwaal en ikja, dan is de chaos compleet. Dat is ja, dat, dat lijkt me zo moeilijk, zo moeilijk.

Ja.

Dus er zal iemand en ik hoop Marjan, erbij moeten zijn, wil ik op de fiets klimmen en dat ik nog weg kan. Of, of misschien kan je, kun je wel weet ik veel wat zo'n fiets met, met speciale [-]

Zijwieltjes?

Zijwielen en ja, en vooral ook met, met de handen werken, hè, dat is[-]