Joke vindt het ‘vergeetachtige’ zwaar, omdat ze niet zo ´dom´ over wil komen

dinsdag, 14 februari, 2012

Ja, dat vergeetachtige vind ik heel moeilijk.

En kunt u ook uitleggen waarom?

Omdat ik dat vroeger niet was en ik schaamde me ervoor, hè? Want we waren ook eens een keer [-] en toen zei [naam], je hebt al drie keer hetzelfde gevraagd vanavond toen we op bezoek waren. Nou, en dan zeg je, in het vervolg als ik dat nog een keer vraag, dan moet je dat zeggen. En dat doet hij nou ook wel. Ja, dan kom je, dan kom je, ja, dom over. En dat wil ik niet. Nou, ik ben wel niet zo heel helder, maar dat vind ik gewoon dom, als je drie keer hetzelfde vraagt. En als ze dat niet tegen je zeggen, dan weet je dat niet. Dus [naam], zegt wel eens, dat heb je al eerder gevraagd hoor.