Mevrouw Greup moet wennen aan de attente houding van haar man

dinsdag, 22 november, 2011

Dus er is nu iemand die voor u zorgt.

Ja.

Hoe is dat voor u?

[-] Ja, daar moet je even aan wennen, hè? Niet, ik bedoel, ik kan mezelf helemaal redden verder, hè? Maar ik bedoel dan denkt hij wel eens van, ja heb je dat dan wel gedaan of zo of hè, maar goed, daar moet ik aan wennen. Want het is goed bedoeld.

Ja. Ja. En hoe doet u dat, daaraan wennen?

Ja, dat ja, hoe doe je dat? Dat je dan denkt van, oh ja, dat moet nu maar niet, want dan hè, dat hoeft niet. En daar probeer ik een beetje op te passen. Ja, hoe moet je anders?