Ida overwon haar schaamte en kan nu over haar ziekte praten

woensdag, 25 januari, 2012

En in het begin praat je daar niet over en ja, dan denk je, hè, zal wel te druk zijn geweest of weet ik wat. Maar nou ben ik dan gewoon rechtuit, ik zeg het gewoon.
Nou ben je daar aan toe.

Ja. U bent, u bent nu, daar nu aan toe, zeg maar.

Ja, daar ben ik aan toe. Ja nou, al langer eigenlijk al hersens. Dat wel. Nou kun je erover praten en dat is gewoon zo. Maar dat durfde ik toen niet, ik denk, goh, dat hoeft toch niet iedereen te weten. Weet je, voor zoiets schaam je je een beetje eigenlijk. Maar ja, dat het op een gegeven moment dat komt van, ja, ik moet daar toch wat aan doen.

Ja. En waar komt die schaamte vandaan?

Ja, dat weet ik niet, ik weet het niet. [-] Dat weet ik echt niet, waar dat vandaan komt dan. Gewoon. Gewoon net zoals jij daar zit en naar de verjaardagen en er wordt ook niet over gepraat, dus dat niet. Maar ja, toen heb ik dat gewoon uitgelegd. Nou, dat en dat heb ik en nou, dat is nou eenmaal zo, ik kan er ook niks aan doen. Ik heb het niet gewild, maar je hebt het. En nou praat je daar ook wel makkelijker over, zeg ik eigenlijk maar, dus dat is gewoon.