De heer Krijnen heeft steun aan een metafoor: het leven is als zwemmen in een snelstromende rivier

maandag, 14 mei, 2012

Maar je mag dus niet daarvoor wegkijken, zeggen ze ook. Je moet je ogen open houden. Nou, en dat vond ik dus het mooie bij Marguerite Yourcenar, hè, dat is een Franse schrijfster, die heeft dus ook ehm een uitspraak gedaan, les yeux ouverts. Nou, je moet je ogen open houden en ook al is de werkelijkheid, die je dan ziet heel moeilijk te accepteren. Daar komt het op neer. En nou, dan ga je maar je gang. Nou, goed, Yourcenar had een mooie metafoor, die zei, ja, kijk, je kan de levensweg, je kan het bewandelen, maar je kan het ook zwemmen, hè? Dan is het net alsof je in een snelstromende rivier zwemt. En je partner, die is bij je. En je moet zorgen dat je in die snelstromende rivier alle mogelijkheden kan benutten. En de mogelijkheden, die je dus hebt, kan benutten, maar je moet ook zorgen dat je dus blijft zwemmen en dat je bij elkaar blijft, hè?

Nou, dat is maar een, een idee natuurlijk, hè, van haar, een voorstelling. En nou, dan, dat vond ik wel een mooie metafoor. Dus je, je zwemt als het ware met zijn tweeën in een snelstromende rivier en je gaat stroomafwaarts en je weet niet waar je terecht komt. Ja, uiteindelijk wel natuurlijk, hè, zij heeft dus het idee, uiteindelijk tuurlijk, die rivier, die stroomt naar de zee. Maar de zee is weer de metafoor voor de dood, hè? Maar wanneer dat plaatsvindt, dat weet je niet, dus je, je zwemt ergens in een rivier, een delta en nou, je kan ineens zo afbuigen en dan zit je al aan die zee. Maar je kan ook nog een heel eind moeten zwemmen en nou, je, je moet maar gaan zoals het uitkomt. Hè, dat is, vond ik wel sterk van die Franse schrijfster. We hebben dus een aantal boeken van haar gelezen en dat vond ik toch wel goed. Een van die boeken heet "Wat? De Eeuwigheid". Dat vond ik ook mooi. En zo heeft ze nog een aantal ook biografische boeken geschreven en nou, daar heb je toch ook weer een zekere steun aan, hoor, dat je dus zegt, ja kijk, dat zijn dus ook mensen, die hebben dus onder moeilijke omstandigheden geleefd, maar op de een of andere manier hebben ze zichzelf kunnen aanpassen aan de moeilijkheden, problemen.