Rina heeft van thuis meegekregen dat je in gebed mag vragen om kracht

donderdag, 24 mei, 2012

En hoe of wat bidt u?

Nou, ik vraag dat ik de kracht krijg dat ik het vol kan houden. Nee, het is niet logisch, er is gewoon iets wat er helpt. En als jij daar niks mee doet, ja, dan zal het ook wel gebeuren, maar dan weet ik het niet. Het is toch wel, ik heb het toch wel van thuis mee gekregen dat je toch wel er aan mag denken en mag vragen en mag bedanken voor de dingen die je wel hebt. En ook gerust mag vragen om dingen die je, bijvoorbeeld de kracht dat ik het vol kan houden met Leo en dat is tot op heden dus nog goed gelukt. Maar ja goed, dat zijn dingen die we toch ieder voor, samen en toch voor een deel ook voor je eigen beleeft. En het blijft voor mij wel steeds een rol meespelen dat het niet zo is, ik ga echt niet elke zondag naar de kerk, maar ik weet wel ik ben wel vaak toch ermee bezig dat je toch kracht vraagt om, ja, de dingen te kunnen blijven doen.