Credits

PratenOverGezondheid is een website, die de ervaringen van patiënten en mantelzorgers met een bepaalde aandoening toont. Deze informatie is verkregen op basis van kwalitatief onderzoek onder leiding van onderzoekers van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

We zijn erg dankbaar voor alle hulp en ondersteuning, die wij hebben mogen ontvangen tijdens de productie van de module Dementie voor Mantelzorgers.

 

Onderzoeker

Mw. M.A. Alma

 

 

Klankbordgroep

Dhr. P.A. Wiegersma - Directeur Fonds PratenOverGezondheid

Dhr. G. Izaks - Internist ouderengeneeskunde, UMCG

Mw. M.A. Alma - Buddy, onderzoeker, UMCG

Mw. G.A. Banga - Buddy, onderzoeker, UMCG

Mw. G.J. Dijkstra - Hoofd Toegepast Gezondheids Onderzoek (TGO), UMCG

Mw. W. Schipper - Casemanager: Het Geheugenteam, Zorggroep Meander

Mw. L. van Woerkom - Regiocoordinator Netwerk Dementie Groningen regio Oost

Dhr. M. Wubs - Casemanager, Team 290

Dhr. J. Zuidema - Casemanager, Team 290

Mw. T. Eisses - Belangenbehartiger Stichting Alzheimer Nederland, Groningen

Mw. P. Risselada - Projectcoördinator Humanitas, Groningen

Mw. A. Brunner - Mantelzorger

Mw. E. van Leeuwen - Mantelzorger

Dhr. W. van der Heide - Huisarts en Universitair Hoofddocent Huisartsgeneeskunde, UMCG

Mw. H. Muthert - Onderzoeker Godgeleerdgeid en Godsdienstwetenschap, RijksUniversiteit Groningen

Mw. M. van't Hoog - Onderzoeker Godgeleerdgeid en Godsdienstwetenschap, RijksUniversiteit Groningen

Mw. E. Maeckelberghe - Ethicus, UMCG

 

Erkenning

Bijzonder veel dank voor alle deelnemers en zorgprofessionals, die hebben geholpen bij de productie van deze module. 

 

Ondersteuning

Deze module is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Programma Ouderenzorg / ZonMw. Het thema 'Zingeving' is tot stand gekomen met hulp van Alzheimer Nederland en de Faculteit Godgeleerheid & Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.