De vrouw van André doet mee aan wetenschappelijk onderzoek

dinsdag, 27 maart, 2012

En wat levert u dat op al die informatie en die onderzoeken? Waarom zijn jullie daar mee begonnen?

Nou, we hebben natuurlijk altijd nog de hoop dat er zich een wonder voordoet, waardoor medicijnen gevonden worden om dat eiwit van die hersencellen te gaan verwijderen. Om misschien die hersencellen weer te kunnen gaan gebruiken of andere te gaan gebruiken. En het is dan goed om te volgen wat de resultaten van de onderzoeken zijn, althans zo voel ik het. En het probleem vaak bij medicijnen, die bedoeld zijn om in de hersenen door te dringen, is dat er een bloed barrière bestaat, waar medicijnen praktisch niet doorheen kunnen dringen om bij de hersenen terecht te komen, bij de hersencellen. En ja, de laatste tijd is er, wordt er veel onderzoek gedaan naar de ziekte van Alzheimer. En ik denk eigenlijk dat misschien stamcelonderzoek wel eens zou kunnen bijdragen tot een verbetering van de ziekte. Ja, en als je, je probeert toch in feite alles te doen om te kijken van [-]. Want waarom zijn we met zo'n test mee gaan doen van, ja, Reminyl, het geijkte middel, dat werkt niet, dat werkt maar bij één op de vijf mensen, voor zover het werkt. En een nieuw medicijn zit altijd nog een kansje in, misschien werkt het wel. Nou, voorlopig had het kunnen werken, als we het goede medicijn hadden gehad. En we weten dat nog niet, maar in ieder geval als het niet het [-], als het wel het testmedicijn is geweest, dan werkt het niet. En als het een placebo is geweest, dan heeft het ook niet gewerkt. Dus we zijn er eigenlijk niks mee opgeschoten. Maar we hebben dan wel meegewerkt om het eventueel te, het onderzoek, waar misschien onze dochter profijt van zou kunnen hebben, daar een bijdrage aan te leveren. En dat was, ja, toch waar we op uit waren.