Werk en financiën

In dit thema wordt de impact van post-COVID op werk en financiën besproken. Deelnemers vertellen over de invloed van post-COVID klachten op het kunnen uitvoeren van hun werk, over het doorwerken ondanks het hebben van klachten, over aanpassingen in hun werk, en over geldzorgen.

De invloed van post-COVID op werk

Vrijwel alle deelnemers vertellen dat ze door hun post-COVID-klachten hun werk niet meer zo kunnen uitvoeren als voorheen. Veel deelnemers zitten daarom volledig of deels in de ziektewet. Deelnemers vertellen aan de ene kant over de lichamelijke vermoeidheid en gebrek aan energie waardoor ze hun werk niet kunnen uitvoeren, maar ook over cognitieve klachten, zoals concentratieproblemen, woordvindings-problemen, niet naar beeldschermen kunnen kijken, slecht tegen prikkels kunnen en gesprekken niet kunnen volgen. Veel deelnemers spreken ook over de zogenoemde ‘hersenmist’. Janneke vertelt dat haar werk bestaat uit “allemaal snel acteren en dat lukt nu niet”. Els vertelt dat het haar niet meer lukte om gesprekken te voeren met klanten en vertelt: “dan raak je je vertrouwen ook kwijt”. Meerdere deelnemers vertellen dat het erg frustrerend is dat ze niet kunnen werken zoals normaal.

Doorwerken ondanks post-COVID

Sommige deelnemers vertellen dat ze gewoon zijn blijven doorwerken terwijl ze post-COVID-klachten hadden. Een aantal deelnemers vertellen dat ze dit deden, omdat ze een manier hadden gevonden om ondanks hun klachten te kunnen werken. Bijvoorbeeld doordat ze thuis konden werken en hun tijd flexibel konden indelen. Andere deelnemers vertellen dat ze juist druk voelden om snel weer te gaan werken, uit angst dat hun contract niet verlengd zou worden en omdat ze zich van hun beste kant wilden laten zien. Ook vertellen deelnemers dat ze in eerste instantie door bleven werken, omdat ze zich nog niet helemaal bewust waren van hun klachten. Veel van deze deelnemers zijn later wel deels of volledig ziekgemeld (geweest). 

Aanpassingen in werk

Veel deelnemers vertellen over de aanpassingen in hun werk. Soms werden die wijzigingen op eigen initiatief gedaan en soms op aanraden van hun werkgever of bedrijfsarts. Aanpassingen worden vooral gedaan in het aantal uren, het soort taken en soms ook in de locatie (thuis in plaats van op kantoor werken). De aanpassingen zijn vaak ook gericht op werken als bezigheidstherapie of om de routine erin te houden. Ervaringen met werkgevers en bedrijfsartsen over aanpassingen in het werk zijn erg wisselend. Sommige deelnemers ervaren veel steun en begrip, terwijl anderen dat helemaal niet ervaren.

Zorgen over geld

Veel deelnemers vertellen over geldzorgen. Zij zitten op het moment van interviewen in de ziektewet en hebben te maken met een verlaging van het inkomen. Daarnaast vertellen veel deelnemers dat ze ook hogere kosten hebben door hun klachten, met name door zorgkosten of andere kosten aan extra ondersteuning. Sommige deelnemers maken zich ook zorgen om hun toekomstige inkomen. Bijvoorbeeld in het geval dat ze in de toekomst niet meer kunnen werken en zich afvragen of ze wel rond kunnen gaan komen van een uitkering. Sommige deelnemers hebben niet veel geldzorgen, bijvoorbeeld doordat hun loon volledig wordt doorbetaald door hun werkgever of omdat ze al met pensioen zijn. Maria woont nog bij haar ouders en vertelt zich nu ook nog niet erg zorgen te maken over geld.

Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren

Klik op "ik ga akkoord" om cookies toe te staan.