Zorg

Hier worden verschillende onderwerpen beschreven over ervaringen die deelnemers hebben met zorg. Ervaringen over beschikbare informatie, medicijnen en supplementen, herstel en revalidatie, vaccinatie en beleving van zorg komen aan bod. 

In dit thema worden verschillende ervaringen rondom het zoeken naar kennis en informatie over post-COVID beschreven. Hieronder wordt besproken aan wat voor kennis en informatie er behoefte was, waar deelnemers hun informatie vandaan hebben gehaald en welke bronnen hen hebben geholpen.

In dit thema wordt besproken welke medicijnen en supplementen deelnemers hebben genomen voor hun post COVID-klachten. 

Veel deelnemers geven aan dat hun medicijnen en supplementen waren voorgeschreven door een zorgprofessional (arts of diëtist). Meerdere deelnemers hebben ook op eigen initiatief medicijnen en supplementen uitgeprobeerd, vaak op basis van verhalen van lotgenoten. Deelnemers geven aan dat ze medicijnen en supplementen vooral voorgeschreven kregen voor specifieke klachten of tekorten, zoals medicatie tegen zenuwpijn of supplementen voor een vitaminetekort. De meesten geven ook aan dat het een hele zoektocht is naar de juiste medicatie of supplementen. Ook is het soms lastig te onderscheiden of een verandering komt door de medicijnen of supplementen, door een andere behandeling of door natuurlijk verloop.

In dit thema wordt besproken wat voor zorg of behandeling de deelnemers hebben gekregen of gezocht voor hun post-COVID-klachten, welke zorgverleners ze gesproken hebben en wat voor onderzoeken ze gekregen hebben. We gaan daarbij vooral in op de herstelzorg die deelnemers hebben ontvangen. Herstelzorg richt zich op het verminderen van klachten en kan bestaan uit onder andere fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en psychologische hulp. Een groot deel van de deelnemers werd verwezen naar een of meerdere van deze zorgverleners door hun huisarts of bedrijfsarts of hebben dit zelf opgezocht op advies van C-support of lotgenoten. Een kleinere groep heeft herstelzorg ontvangen in de vorm van een revalidatieprogramma via een ziekenhuis of instelling. De thema’s die we vonden binnen herstelzorg zijn: het opbouwen van conditie, energiemanagement en ontspanning, ademhalingsoefeningen, voedingsadviezen, alternatieve en complementaire zorg, psychologische hulp, onderzoek bij medisch specialisten en behandeling na een ziekenhuis- en/of ic-opname. 

In dit thema worden de ideeën over en ervaringen met Covid-19 vaccinatie van deelnemers met post-COVID besproken. Sommige deelnemers kregen COVID-19 toen ze al gevaccineerd waren, anderen waren (nog) niet gevaccineerd toen ze COVID-19 kregen. Hieronder worden eerst de redenen van deelnemers om zich wel of niet te laten vaccineren beschreven. Dit thema gaat daarna verder over welke positieve en negatieve bijwerkingen deelnemers ervaarden na het krijgen van een van de vaccinaties (of de booster). 

Dit thema gaat over hoe deelnemers de zorg beleefd hebben. Wat hieruit naar voren komt is dat het voor veel deelnemers een zoektocht was naar welke zorg of zorgverlener hun kon helpen. Verder gaat dit thema over de ervaringen van deelnemers met timing van de zorg, gemiste zorg, de samenwerking tussen zorgverleners en de ervaring met (de rol van) de huisarts. 

Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren

Klik op "ik ga akkoord" om cookies toe te staan.