De heer Krijnen ervaart veel steun aan het lezen van boeken

maandag, 14 mei, 2012

Ik zoek het ook wel in sommige boeken. Je kan ook steun hebben van personen, die je eigenlijk verder niet kent, maar die dus daarover geschreven hebben. Dat kan ook een steun zijn, daar denk ik nou ineens aan. En dat is bijvoorbeeld John Bayley. John Bayley, dat is de man van Iris Murdoch. Iris Murdoch is een Engelse romanschrijfster en die heeft dus later in haar leven, is ze gaan dementeren en ook in hevige mate, is ze dus heel moeilijk, heeft ze geleefd, heel langdurig. En die John Bayley, die heeft dat hele proces van Iris Murdoch beschreven in een boek, A Memoir of Iris Murdoch. En nou, daar heb ik, daar heb ik wel steun aan gehad, hoor. Dat is inderdaad, dan merk je hè, er zijn dus herkenningspunten en dan denk ik, hè, dat heeft 'ie zo gedaan en [-].

Maar het is een proces bij Iris Murdoch, die is veel heftiger verlopen, zoals ik dus nu nog met mijn vrouw heb, tot nu toe heb meegemaakt. Bij, bij Iris Murdoch ging het, was het veel heftiger. Maar hij beschrijft ook alles, hè? En dan denk ik, ja, god, misschien overkomt mij dat ook nog wel. Maar dat weet ik niet. Maar je hebt in elk geval, je merkt dus, dat is iemand, die heeft dus ook dat hele proces meegemaakt. En die kon dan flink kwaad worden, hè? Iris Murdoch, die zou dus de bloemen gaan begieten en die had dus een gieter bij zich. Was ze zo gewend om bloemen te [-]. En ze bleef maar doorgieten en het water, dat ging over de potten heen en dat stroomde van de vensterbank af en toen werd hij kwaad op haar. Hè, stop daarmee!

En zo, nou, dan denk je, ja, dat is toch voor mij begrijpelijk, hè, zoiets kan voorkomen. Dat je als, dat je dus zover heen bent, dat je gewoon maar door blijft schenken met zo'n hoeveelheid water. En dat je dus gewoon niet het idee hebt om te stoppen. Maar een ander voorbeeld is, hij bracht zijn vrouw wel eens naar bed toe en dan wou ze zich niet meer uitkleden. En dan dacht hij, nou ja, god, dan maar niet hoor. En dan ging ze dus volledig gekleed met schoenen aan en al, zo ging ze zo in bed liggen. Ja, nou, en dan wat hij ook deed, ze vertikte het om zich uit te kleden. Nou, dat kan ook voorkomen. En hij beschrijft dat dus als, dat mantelzorgers, die kunnen het gevoel hebben, dat ze geketend zijn aan de patiënt. Maar dat heb ik zelf niet meegemaakt. Maar ik merk dus dat, ja, dat er situaties zijn, hè, minder heftig, maar je voelt je toch, niet geketend, maar heel sterk verbonden. Dus wat zij meemaakt en waar zij van schrikt, daar kan ik ook van schrikken. En dan denk ik, ja god, hè, je, je [-]. Gevoelsmatig zit je dus op dezelfde lijn. Dat heb ik dus wel. Maar dat boek, dat hebben wij hoor, van Iris, van John Bayley, hè? De geschiedenis van Iris Murdoch. Nou, een paar jaar geleden is dat uitgekomen. Daar heb ik een, ja, daar kun je toch wel van zeggen, daar heb ik een morele steun aan. Er hoeft niet iemand te zijn in levende lijve, maar iemand die dat heel goed kan beschrijven [-].