Anke merkt dat ze als leidinggevende meer begrip heeft gekregen voor haar medewerkers

woensdag, 16 oktober, 2019

Ik denk dat het alleen maar een positieve bijdrage heeft op mijn werk. Juist ook omdat ik leidinggevende ben hè. En het begrip onder leidinggevende is over het algemeen niet heel hoog. Ook niet in de zorg. Ehm maar ik denk wel dat ik daarmee het verschil maak voor een aantal mensen. Eh en ik daardoor er ook wat makkelijker over kan praten. Ook in waarom ik dingen doe zoals ik doe. Omdat het wel weet gaat om de kwaliteit van leven.

I: Ja. En hoe maakt u dat verschil voor uw medewerkers?

Eh door inderdaad ruimte te creëren. En ook in … hè, ik heb altijd … er zijn altijd … dan ook weer heb je verschillen in planbare mantelzorg en onplanbare mantelzorg. Ik ben wel echt een manager nu hè, of ...?

I: Nee, geeft niet.

[lachen] Eh eh maar ik vind gewoon, op het moment dat een medewerker daar dus voor gevraagd wordt, eh eh dan wil ik het wel weten. En hè, want vaak heeft het invloed op andere klantafspraken, is het zwaarwegend hè voor die medewerker zelf, vind je dat het nu moet/kan ten opzichte van je eigen client. Want het zit ook een eigen verantwoordelijkheid bij. Ehm in een aantal gevallen zeg ik ook van: joh, maar die verantwoordelijkheid haal ik bij je weg. Jij gaat nu gewoon naar huis, want dit moet gewoon gebeuren. En ik denk dat ik daar wel het verschil in maak.