Mantelzorgvriendelijk beleid en (wettelijke) regelingen

Voor werkende mantelzorgers bestaan verschillende regelingen die hun kunnen ondersteunen om werk en mantelzorg te combineren. In dit thema worden ervaringen met het beleid van werkgevers, en verschillende (wettelijke) regelingen beschreven.

Zorgverlof

In verschillende sectoren hebben medewerkers de beschikking over een Persoonlijk Levensfase Budget (PLB); ook wel Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) of Levensfasebudget (LFB) genoemd. Dit budget komt bovenop de vakantie-uren en wettelijke verlofnormen. De inzet van deze uren kan mantelzorgers ruimte geven om zorgtaken voor naasten te verrichten. Mantelzorgers die hier gebruik van hebben gemaakt hebben dit als fijn ervaren. Sommigen hebben echter ook ervaren dat de werkgever hierdoor strenger was bij het goedkeuren van zorgverlof.