Blijven werken en werkuitval

Voor de meeste mantelzorgers is het belangrijk om te kunnen blijven werken. In dit thema wordt besproken waarom mantelzorgers aan het werk blijven en hoe zij dat doen. Daarnaast worden ervaringen met uitval uit het werk en met (tijdelijk) stoppen met werken beschreven.

Het belang om werk te hebben

Aan het werk zijn is om diverse redenen belangrijk voor mantelzorgers. Voor veel mantelzorgers is er een financieel motief, bijvoorbeeld omdat ze kostwinner zijn. Dat kostwinnerschap maakt het soms lastig en eng om op het werk open te zijn over de mantelzorgtaken, uit angst het werk te verliezen. Daarnaast vinden veel mantelzorgers het belangrijk om nuttig bezig te zijn, om iets voor anderen te kunnen betekenen, om betekenis te geven aan je eigen leven, om mee te doen in de maatschappij, om talenten te benutten, of om nieuwe dingen te leren en zichzelf te ontwikkelen. Werk betekent ook dat men even weg is uit de mantelzorgsituatie en dat men even tijd voor zichzelf heeft. Werk geeft afleiding. Veel mantelzorgers geven dan ook aan dat werken leuk is. Het plezier dat ze in het werk hebben zorgt voor energie en voldoening. Tot slot benoemt een mantelzorger dat werk daarnaast ook een verplichting is omdat je een afspraak bent aangegaan.

Aanpassingen op het werk

Blijven werken is voor de meeste mantelzorgers belangrijk. Wel hebben verschillende mantelzorgers hun werk aangepast of afspraken gemaakt met hun werkgever. Zij zijn bijvoorbeeld minder uren gaan werken, hebben een vaste vrije dag, hoeven minder te reizen naar andere locaties, of hebben een andere functie bij dezelfde werkgever of bij een andere werkgever gekregen die minder belastend is en daardoor beter te combineren met hun mantelzorgtaken. Anderen hebben een andere werkgever gezocht, bijvoorbeeld om dichter bij huis te kunnen werken. Een mantelzorger is als zelfstandige begonnen, zodat ze zelf haar tijd kan indelen en werkafspraken kan plannen rondom de afspraken met zorgprofessionals. Een andere mantelzorger geeft aan dat zij gedurende een werkdag meer rust nodig heeft. Haar werkaanpassing bestaat eruit dat ze regelmatig even pauze neemt om het hoofd leeg te maken.

Ziekteverzuim en (tijdelijke) uitval uit het werk

Sommige mantelzorgers geven aan dat zij door overbelasting als gevolg van de mantelzorg (tijdelijk) zijn uitgevallen uit werk. Dit had onder andere te maken met het feit dat ze geen medewerking kregen van de leidinggevende, met een heftige situatie rondom de naaste, of met gezondheidsproblemen bij henzelf. Verschillende mantelzorgers melden zich sinds zij mantelzorger zijn vaker een dagje ziek om zo even bij te kunnen tanken. Sommige mantelzorgers nemen kortdurend zorgverlof op, bijvoorbeeld wanneer de naaste geopereerd moet worden. Voor meer informatie over zorgverlof zie thema Regelingen en beleid. Enkele mantelzorgers hebben met de gedachte gespeeld om (tijdelijk) te stoppen met werken. Vanwege financiële motieven hebben ze dit idee uiteindelijk laten varen. Eén mantelzorger geeft aan dat het haar erg zou helpen ’als er een potje zou zijn, dat het mogelijk maakt dat ik even een halfjaar eens orde op zaken kon stellen’. Een andere mantelzorger is wel gestopt met werken. Zij heeft een Persoonsgebonden Budget (PGB) aangevraagd dat het mogelijk maakt dat ze de verzorging voor de naaste kan voortzetten.