Impact op werk en carrière

In dit thema wordt besproken welke impact de status van mantelzorger heeft op het werk en op de ambities en carrière.

Impact op het werk

Verschillende mantelzorgers geven aan dat het feit dat ze mantelzorger zijn geen invloed heeft op het werk. Als ze naar het werk gaan, trekken ze thuis de deur achter zich dicht en zijn met hun hoofd volledig bij het werk. Voor andere mantelzorgers is deze overgang lastiger. Doordat hun hoofd vol zit met andere dingen en hun gedachten bij de naaste zijn en bij alle dingen die geregeld moeten worden, zijn zij minder geconcentreerd op het werk. Hierdoor worden ze vergeetachtiger en is de kwaliteit van het werk minder. Anderen benoemen dat ze minder energie hebben of sneller overprikkeld raken op het werk. Voor meerdere mantelzorgers kost het uitvoeren van sommige werktaken meer energie dan normaal. Zij kunnen minder aan, waardoor de productiviteit op het werk lager is - met name op de momenten wanneer het thuis niet goed gaat. Enkele mantelzorgers ervaren echter dat hun werk positief beïnvloed wordt door het feit dat ze mantelzorger zijn. Zo kunnen mantelzorgers die leidinggevende zijn beter begrip opbrengen voor hun medewerkers. Anderen geven aan dat ze als ervaringsdeskundige betere gesprekken met collega’s en klanten hebben.

Impact op ambities en carrière

Door het mantelzorgen zijn enkele mantelzorgers geïnspireerd geraakt om wat anders qua werk te gaan doen. Ze zijn bijvoorbeeld iets gaan doen waar hun hart ligt, of willen zich inspannen om meer bekendheid te geven aan wat het betekent om mantelzorger te zijn. Daarentegen hebben verschillende andere mantelzorgers hun persoonlijke ambities moeten aanpassen als gevolg van hun mantelzorgtaken. Ze stellen bijvoorbeeld het volgen van een opleiding, het starten van een eigen bedrijf, of een stap naar het buitenland uit, omdat dit niet te combineren is met hun mantelzorgtaken, of omdat ze in hun hoofd geen ruimte hebben voor nieuwe dingen. Een mantelzorger is wel een opleiding gaan volgen, maar had liever een andere opleiding willen doen. Deze opleiding kostte echter meer tijd, en was daardoor niet te combineren met de mantelzorgtaken. Anderen geven aan dat ze in aanmerking kwamen voor extra werkzaamheden of andere werkzaamheden, maar omdat daarvoor urenuitbreiding noodzakelijk was, hebben ze dit laten schieten. Tot slot geven sommige mantelzorgers aan dat zij in hun carrièreperspectief worden beperkt, omdat zij als gevolg van de mantelzorgtaken parttime werken.

Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren

Klik op "ik ga akkoord" om cookies toe te staan.