Adviezen

Mantelzorgers hebben een aantal algemene adviezen aan andere mantelzorgers en adviezen over de wijze waarop je mantelzorg kunt combineren met werk. Deze adviezen worden in dit thema beschreven.

Naast adviezen voor andere mantelzorgers (zie thema Adviezen aan mantelzorgers) komen zij ook met aanbevelingen voor werkgevers over het ondersteunen van mantelzorgers, zodat zij goed kunnen blijven functioneren. Tevens worden in dit thema adviezen aan beleidsmakers en politici weergegeven.