Adviezen aan mantelzorgers

Mantelzorgers hebben een aantal algemene adviezen aan andere mantelzorgers en adviezen over de wijze waarop je mantelzorg kunt combineren met werk. Deze adviezen worden in dit thema beschreven.

Algemene adviezen

Veel mantelzorgers geven aan dat het belangrijk is dat je als mantelzorger zelf om hulp vraagt. Wel vinden ze dit moeilijk en komen ze er vaak pas laat mee. Sommigen vertellen dat ze het jammer vinden dat ze zelf niet eerder aan de bel hebben getrokken. Mantelzorgers raden aan niet terughoudend te zijn bij het vragen van hulp en daadwerkelijk gebruik te maken van ondersteuningsmogelijkheden die beschikbaar zijn. Voor meer informatie over ondersteuningsmogelijkheden zie Ondersteuning. Ze raden aan om hiernaar te informeren. Daarnaast onderstrepen ze het belang om goed voor jezelf te zorgen en raden ze aan voldoende ontspanning te zoeken. Voor sommige mantelzorgers zijn geloof en humor belangrijk om adequaat met hun rol als mantelzorger te kunnen omgaan. Tot slot raadt men andere mantelzorgers aan goed te plannen en organiseren.

Werkgerelateerde adviezen

Met betrekking tot het werk geven veel mantelzorgers aan dat het belangrijk is dat mantelzorgers hun situatie tijdig bespreekbaar maken op het werk. Het open en eerlijk bespreken van de problemen waar je als mantelzorger tegen aanloopt en wat daarin zou kunnen helpen, zorgt er volgens hen voor dat leidinggevenden en collega’s begrip kunnen opbrengen voor de situatie en eerder bereid zijn te helpen als het nodig is. Het aangeven van grenzen is volgens de mantelzorgers daar een belangrijk onderdeel van. Het is opvallend dat mantelzorgers die dit advies geven zelf niet hun situatie op het werk hebben besproken. Zij concludeerden achteraf dat dat niet verstandig is geweest. Sommige mantelzorgers benadrukken het belang van een fijne werkomgeving en het hebben van plezier in het werk, zodat het werken energie oplevert. In het thema combineren van mantelzorg en werk wordt verder ingegaan op zaken die het combineren van mantelzorg en werk makkelijker maken.