Adviezen aan werkgevers en beleidsmakers

Naast adviezen voor andere mantelzorgers (zie thema Adviezen aan mantelzorgers) komen zij ook met aanbevelingen voor werkgevers over het ondersteunen van mantelzorgers, zodat zij goed kunnen blijven functioneren. Tevens worden in dit thema adviezen aan beleidsmakers en politici weergegeven.

Adviezen aan beleidsmakers en politici

Wat betreft adviezen aan beleidsmakers en politici geven mantelzorgers aan dat het van belang is dat de overheid werkgevers adviseert over actief beleid om uitval op het werk als gevolg van mantelzorgtaken te voorkomen. Een mogelijkheid is om werkgevers te compenseren wanneer zij (veel) mantelzorgers in dienst hebben, zoals in de zorg vaak het geval is. Daarnaast zouden mantelzorgers op andere vlakken door de overheid ondersteund kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het actief aanbieden van mantelzorgmakelaars of het informeren van mantelzorgers via verschillende media over hulp die zij kunnen inschakelen. Ook wordt geopperd dat mantelzorgers financieel gecompenseerd zouden moeten worden voor hun gederfde inkomsten en alle andere kosten die ze maken. Een aantal mantelzorgers heeft daarnaast behoefte aan door de overheid gefaciliteerde bijeenkomsten voor mantelzorgers.