Chris vroeg hulp bij een priester maar die had geen tijd

donderdag, 27 september, 2012

Waar heeft u steun aan op dit moment?

[-] Waar heb je steun aan? Eigenlijk weinig, alleen die ene organisatie.

Is dat ook een casemanager?

Ja.

Ja. Oké.

Ja. Inderdaad. Als ik die nodig heb, dan kan ik die bellen, maar ik heb daar, dat is heel typisch, als ik die bel, is ze op vakantie of ze is ziek. [lacht]. Ik geloof, ik geloof echt. Het geloof wel, ik geloof wel. Maar wat kan ik daarmee, als ik geen hulp heb, hè? Daar kan ik ook niks mee. Totaal niks. Laatst, een tijd geleden, au, dat is knap. een tijd geleden heb ik een hele poos in de kerk gezeten. Gewoon achterin de kerk en toen had ik er behoefte aan om met één van die priesters te praten. Maar het enige wat er gebeurde is, ze liepen heen en weer, heen en weer en heen en weer. Meer gebeurde er niet. En dan denk ik ja, wat heb ik hier aan? Ja? Dus.

En op een gegeven moment heb ik nog eens een keer gebeld om een gesprek. Toen zeiden ze, ja, daar hebben we geen tijd voor. [-] Ja? Dus. En dat ging vanaf het moment, dat dat ze, de seksuele misbruik zo in de openbaarheid kwam. Toen had ik er echt behoefte aan. Ja. En toen heb ik ook eigenlijk min of meer bijna het bijltje erbij neer gegooid. Toen denk ik van, als ze dan zo denken, laat ze dan ook maar voor mijn vrouw zorgen. Ik ben blij dat ik het niet gedaan heb, hoor. Maar en dat zei ik laatst nog tegen die ene organisatie, dan kan ik me indenken, niet dat ik er ooit over zou denken, maar kan ik me indenken, dat er mensen zijn, die denken van ik pleeg samen met mijn vrouw zelfmoord. Kan ik me indenken. Want dat hoor je wel vaker. Ik vind het volledig honderd procent fout hoor, maar ik kan het me wel indenken. Maar je denkt wel eens van waarom moet het nou allemaal op deze manier? Waarom zoals zo'n priester ook, die bel je van, ik heb eigenlijk hulp nodig. Dat 'ie zegt, ik heb geen tijd. Hè? Terwijl hij weet dat je eigenlijk min of meer in nood zit. Ja? Dus.