Ton krijgt steeds meer vragen naarmate hij ouder wordt

maandag, 26 maart, 2012

In hoeverre speelt geloof een rol bij het omgaan met dementie of?

Een hele goeie. Nou ja, het geloof speelt voor mij een rol bij dementie, in zoverre ik er nog minder van snap dat ik al doe als ik ouder word.

Van het geloof?

Ja, van het geloof. Ik heb je straks gezegd dat ik priester ben geweest. Ik heb dus zelf het geloof verkondigd en naarmate je ouder wordt nemen de vragen toe en de antwoorden blijven uit. En steeds meer vragen en steeds minder antwoorden. En een van de vragen die ik heb, dat is de vraag rond de ouder wordende mens. Ik heb er daarstraks al een hele tijd over gepraat, als die ouder wordende mens graag wil leven, moet die dat zeker doen. En als die honderdenvijf wil worden, moet die dat zeker doen. Maar als hij dat niet wilt, en hij is negenennegentig of achtentachtig, zoals mijn vrouw, en er is een charmante manier om naar zijn laatste rustplaats te begeleiden, dan moeten ze dat zeker doen.