Rina vraagt zich af waarom haar dit nu weer moet overkomen

donderdag, 24 mei, 2012

Maar ja. Zo krijg je toch een heel ander leven. Dan dacht ik het goed te krijgen en nou, een paar jaar heb ik er van mogen genieten. En nou begint deze weer ja, ik heb wel eens ooit gedacht, waar heeft onze Lieve Heer mij voor op de wereld gezet? Want ik vertel nou niet het hele verhaal van mijn levensloop, maar als je die hoort, dat wordt lopen, dus. En dan denk ik van, dan zou ik het goed krijgen, en nou krijg ik dit weer te verzorgen. Ja, dan doe ik dat maar weer. Je wordt wel sterker van de dingen die je meer meemaakt als alleen niks. En dat is ook van de antwoord dat ik kreeg van die persoon van ja maar, hij is ziek. Dan denk ik van ja, maar je weet ook nergens niks van. Dus je leert wel heel anders met dingen omgaan. Ja, ik ga ook liever op een andere manier oud worden, maar ja, dat is niet. Daar heb ik ook geen wroeging over maar, dat vraag ik me eigen ooit wel eens af van waarom ben ik nou op deze wereld, waarom mag ik al die dingen doen?