Winfried is op zoek geweest naar een casemanager, maar heeft er geen gevonden

dinsdag, 31 januari, 2012

Het belangrijkste advies wat Alzheimer Nederland geeft, zorg dat je een, meteen vanaf het begin, een goede case manager krijgt. Want die kan al die, dat soort zorgen, wat allemaal geregeld moet worden en niet geregeld, die kan dat allemaal fijn voor je uit handen nemen. En dat ontlast je. [-] Die zijn bijna niet te vinden, althans niet hier. Ik ben heel lang op zoek gegaan en dan, en dat is een beetje het effect, wat ik dan, waar ik, ja, tegen muren aan ben gelopen in de zorg. Heel veel organisaties, die ook allemaal langs willen komen om te praten over hoe ze je kunnen helpen. En om een heel lang verhaal kort te maken, dat eindigt vaak met de vraag, dan moet je als mantelzorger ook goed weten wat je wilt, want dan kunnen wij, als organisatie, in stelling komen om dat te gaan regelen. En dan zei ik, nou, daar heb ik heel goed over nagedacht, wat ik wil. En dan zeg ik dat en dan zeggen ze, ja, maar dat kunnen wij niet. [-] Het effect, wat ik dan noem many chiefs, no Indians. Hè, ik heb uren gesprekken gevoerd met allerlei organisaties en daar is niks uitgekomen, helemaal niks. Dat vond ik wel moeilijk. [-]

Zelfs hele dingen meegemaakt waarvan ik zeg, nou, dat heeft me ongelooflijk veel tijd gekost, omdat ik het bos ben ingestuurd. Ja, dat heeft dus helemaal geen toegevoegde waarde gehad. Dat heeft alleen maar tijd, extra tijd en frustratie gekost. Nou wil ik niet zeggen, dat het advies verkeerd is van Alzheimer Nederland om te zeggen, je moet een goede casemanager hebben. Nee, ik geloof dat dat een heel goed advies is. Alleen, en ik weet niet hoe dat in heel Nederland is, maar in ieder geval, ik heb hier ondervonden dat ik ze hier dus niet kon vinden of nauwelijks kon vinden. Dat heeft heel veel tijd gekost. Uiteindelijk is het wel gelukt, maar die moet het ook nog leren. En die wil heel graag, ja, die is, moet daar nog in opgeleid worden. Helaas, helaas. Dus we moeten het allemaal zelf regelen, toch. Ik heb heel veel tijd dus gestopt in het proberen uit te vinden hoe die zorg in elkaar zit. Nou, dat is niet, niet zo eenvoudig. Dus hè, het is geen pleidooi van mij, je moet geen, nee, je moet er juist wel een hebben. Want ik heb gemerkt hoeveel werk dat is, als je het allemaal zelf moet gaan regelen. Wat heerlijk zou dat zijn. Als je dan iemand hebt, die, die snapt wat je wilt en het dan, en zegt, dat ga ik voor je regelen. Nou ja, daar heb ik echt wel behoefte aan. Ja. En dit wordt alleen maar erger, denk ik.

Behoefte aan zo iemand, die dat voor [-]

Ja, is toch heerlijk?

Uitzoekt, zeg maar en regelt.

Als je met een gerust hart kan overlaten, want dan kun je weer met wat meer onbevangen hart , kun je, ja, aan de zorg besteden.